ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?新巨äº?/title> <meta name="keywords" content="黑龙江体彩6十118082,黑龙江6+1开奖结果,龙江体彩6十开奖结果" /> <meta name="description" content="פÂíµêËÍÿ¼Ò¾ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾¾­Óª黑龙江福彩22选5走势图,彩票开奖黑龙江6十1,黑龙江体彩6十1第18085,黑龙江福彩20选8的走势,黑龙江体彩61开奖结果,黑龙江苏11选5走势图,体彩6十1奖金,黑龙江p62昨天开奖结果,黑龙江体彩61开奖时间,体彩黑龙江6+1第18090期" /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ï»?div class="top"> <span class="span_1">您好åQŒæ¬¢˜qŽæ¥åˆ°æ–°å·¨äh</span> <span class="span_2">[<a href="#" class="login" style="color:#F27B04">è¯ïL™»å½?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="#" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>我的新巨äº?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="#">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="#">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class=menu><a class=menu-hd target=_top>站内å¯ÆDˆª<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/aq/1.shtml" target="_blank">展会</a> <a href="/newsp1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>新巨人服åŠ?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.pzaraq.tw/reg/register.aspx">¾|‘ç«™å»ø™®¾</a></DD> <DD><a href="http://www.pzaraq.tw">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">CRM客户关系½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息¾Ÿ¤å‘</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.pzaraq.tw');" href="##" >设äؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.pzaraq.tw','新巨äº?);" >æ·ÕdŠ æ”¶è—</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">æ?ç´?/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高çñ”搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">‹zÕdŠ¨</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类åQ?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健èínå¨×ƒ¹</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺½C¼å“</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|°”</a></li> </ul> </ul> <div class="pho">电话åQ?29-83242871 83227906</div> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.pzaraq.tw">新巨äº?/a> > <a href="/newst4p1.htm" target="_blank">¾|‘赚¾léªŒ</a> > 奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?/div> <div class="zx_wz"> <h3>奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?/h3> <p><span>来源åQšæ–°å·¨äh  æ—¥æœŸåQ?016-12-3 19:19:30   ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=33775&t=news"></script></span></p> <h1 itemprop="headline" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 13px; font-size: 26px; line-height: 38px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, simsun, sans-serif, Arial; background-color: rgb(255, 255, 255);">奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?/h1><div><div class="text clear" id="contentText" style="border: 0px; margin: 0px auto 24px; padding: 0px; font-size: 14px; zoom: 1; line-height: 26px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, simsun, sans-serif, Arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="articleBody" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div align="center" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://photocdn.sohu.com/20161203/Img474821850.jpeg" alt="李明艛_œ¨ç—…房里ã€? width="600" height="754" align="dle" border="1" class="flag_bigP" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 0px; color: transparent;"><div class="conserve-photo" picurl="http://photocdn.sohu.com/20161203/Img474821850.jpeg" desc="" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 105px; height: 29px; cursor: pointer; position: absolute; right: 20px; border-radius: 3px; : 1132px; left: 631px; background: url("images/saveBtn.png") no-repeat;"><div class="comCount" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; width: 76px; height: 12px; position: absolute; : 18px; right: 0px; font-stretch: normal; line-height: 12px; font-family: 宋体; color: white;">2</div></div></div><div align="left" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 李明艛_œ¨ç—…房里ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 2016òq?1æœ?1日,19岁的奛_¤§å­¦ç”ŸæŽæ˜Žè‰›_› æ¶æ€§è‚¿ç˜¤ä¸òq”R€ä¸–。去世后åQŒå¥¹æçŒ®å‡ÞZº†è‡ªå·±çš„眼角膜ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 李明è‰Ïx˜¯å®‰å¾½å®¿å·žæ³—县人,是师友眼中活æ³ég¸Š˜q›çš„¾ŸŽä¸½å¥›_­©åQ?015òq´ä»¥é«˜å‡ºä¸€æœ¬åˆ†æ•°çº¿40多分的优¿U€æˆç‡W考入上æ“v师范大学åQŒå°±è¯»è®¡½Ž—机¿U‘学与技术(师范åQ‰ç­ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 原本她应该äín受美好的青春òq´åŽå’Œå¤§å­¦æ—¶å…‰ï¼Œä½†åœ¨å½“å¹´6月,她被¼‹®è¯Šæ‚£æœ‰æ¶æ€§è…ºæ³¡çŠ¶æ¨ªçº¹è‚Œè‚‰ç˜¤ã€‚这几乎宣判了她的死刑。医生介¾lï¼Œ˜q™ç§ç—…极为罕见,世界上尚无成熟的æ²È–—æ–ÒŽ¡ˆåQŒæ‚£è€?òq´å†…成活率极低ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> ž®½ç®¡å¦‚æ­¤åQŒæŽæ˜Žè‰³ä»ç„¶é€‰æ‹©ž®±å­¦åQŒåƈ在治疗期间积极配合医生治疗,™å½å¼ºå¯ÒŽŠ—恶病ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 在得知她的病情后åQŒä¸Š‹¹·å¸ˆèŒƒå¤§å­¦å­¦ç”Ÿå·¥ä½œéƒ¨åQˆå¤„åQ‰ä¹Ÿç«‹åˆ»¾l™äºˆå¥¹ç‰¹ŒDŠäÍ时困难补助。班内同学们自发¾|‘上½{Ҏ¬¾åQŒå¸ˆç”ŸåŠæ ¡å‹ä»¬çº·¾U¯‚§£å›Šæ‹Æ¾ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 李明艳逝世后,很多师生在网上追忆与她的ç‚ÒŽ»´å›žå¿†ã€‚她的班长说åQŒå°½½Ž¡æŽæ˜Žè‰³ä¸€ç›´åœ¨åŒ»é™¢æŽ¥å—æ²È–—åQŒå´æ€ÀL˜¯è¯¢é—®ç­é‡Œå¸ƒç½®çš„作业情况,从未攑ּƒå­¦ä¹ ã€‚她的室友回忆,自己曑֛ å¤§é›¨è¢«å›°æ•™å­¦æ¥û|¼ŒæŽæ˜Žè‰³é‚£å¤©ä¸“½E‹å†’雨骑车帮奚w€ä¼žã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 不过大家提è“v最多的åQŒæ˜¯å¥¹çš„乐观、坚强和感恩之心。李明艳生前每次收到较大数额的捐‹Æ¾ï¼Œéƒ½ä¼šäº²è‡ªæ‰“电话表达感谢。在电话里,李明è‰Ïx€ÀL˜¯å¸Œæœ›å¯ä»¥æ—©æ—¥æ¢å¤å¥åº·åQŒé‡å›žæ ¡å›­ã€‚她也努力用自己的“ç‰Ä薄之力”回报社会——她捐献å‡ÞZº†è‡ªå·±çš„眼角膜ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 一开始,李明è‰Ïx‹…心父母接受不了,没有提è“våQŒæœ€åŽè¿˜æ˜¯ä¸‹äº†å†³å¿ƒã€‚有上æ“v的亲戚劝说她来上‹¹äh²»ç—…,但她ä¸ÞZº†å®Œæˆ˜q™ä¸ªå¿ƒæ„¿æ¯…然留在安徽泗县åQŒâ€œå¦‚果我在èµ\上走了,ž®±æ²¡æœ‰åŠžæ³•å®Œæˆè§’膜捐献了。â€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 2016òq?æœ?0日,å¥ÒŽ­£å¼å§”托父亲向泗县¾U¢åå­—会提出了捐献眼角膜的申诗÷€?/p> “在我处在困境的时候,感谢有那么多好心人向我äŽ×出援助之手,现在我想用我剩下的一点好东西åŽÕd¸®åŠ©å…¶ä»–需要帮助的人,½Ž—是对社会的一¿Uå›žæŠ¥ã€‚”李明艳生前曾说åQŒâ€œå‡å¦‚有一天我不在了,也算是我生命的一¿Uåšg¾l­å§ã€‚â€?/div><div align="center" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://photocdn.sohu.com/20161203/Img474821851.jpeg" alt="同学们äؓ李明艛_†™ä¸‹çš„寄语ã€? width="600" height="800" align="dle" border="1" class="flag_bigP" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 0px; color: transparent;"><div class="conserve-photo" picurl="http://photocdn.sohu.com/20161203/Img474821851.jpeg" desc="" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 105px; height: 29px; cursor: pointer; position: absolute; right: 20px; border-radius: 3px; : 2764px; left: 631px; background: url("images/saveBtn.png") no-repeat;"><div class="comCount" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; width: 76px; height: 12px; position: absolute; : 18px; right: 0px; font-stretch: normal; line-height: 12px; font-family: 宋体; color: white;">2</div></div></div><div align="left" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 同学们äؓ李明艛_†™ä¸‹çš„寄语ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 11æœ?1日早晨,在签订捐献协è®?0天后åQŒå¥¹ä¸å¹¸é€ä¸–ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 按照她的遗愿åQŒå®¶äºø™”¾pÖMº†çœå¸‚县红十字会。当å¤?1æ—?0分,安徽省红十字会眼角膜库专家赶到医院,在李明艳亲属的见证下åQŒè¿›è¡Œäº†é—体角膜摘除手术。宝è´ëŠš„角膜臛_°‘可以挽救两名患者恢复视力ã€?/p> 李明艛_Ž»ä¸–后åQŒå‰©ä½™æ‹Æ¾ä¹ŸæŒ‰ç…§æ˜Žè‰³ç”Ÿå‰é—æ„¿åQŒç”±å…¶å®¶äººæçŒ®åˆ°å®‰å¾½çœæ³—县红十字会用于公益事业。“明艳以前就和我说过åQŒç¤¾ä¼šä¸Šéœ€è¦å¸®åŠ©çš„人很多,像她˜q™æ ·çš„ç—…äºÞZ¹Ÿå¾ˆå¤šåQŒå³ä½¿å¥¹èµîCº†åQŒä¹Ÿè¦æŠŠå‰©ä¸‹çš„钱捐给½C¾ä¼šã€‚我们这样做åQŒä¹Ÿ½Ž—是在帮助孩子去完成她生前的愿望åQâ€çˆ¶äº²æŽæŒ¯è£è¯´ã€?/div><div align="center" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://photocdn.sohu.com/20161203/Img474821852.jpeg" alt="上æ“v师范大学学生自发为李明艳点烛¼œˆç¦ã€? width="600" height="400" align="dle" border="1" class="flag_bigP" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 0px; color: transparent;"><div class="conserve-photo conserve-photo-hover" picurl="http://photocdn.sohu.com/20161203/Img474821852.jpeg" desc="" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 105px; height: 29px; cursor: pointer; position: absolute; right: 20px; border-radius: 3px; : 3424px; left: 631px; background: url("images/saveBtnHover.png") no-repeat;"><div class="comCount" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; width: 76px; height: 12px; position: absolute; : 18px; right: 0px; font-stretch: normal; line-height: 12px; font-family: 宋体; color: white;">1</div></div></div><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 上æ“v师范大学学生自发为李明艳点烛¼œˆç¦ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> “虽然只相处了短短一òq´å¤šçš„æ—¶é—ß_¼Œä½†æœ´å®žæ— åŽçš„ä½ æ°¸˜qœæ˜¯æˆ‘们最好的朋友åQâ€å¥¹çš„室友说ã€?/p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 26px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> 11æœ?8日晚åQŒä¸Š‹¹·å¸ˆèŒƒå¤§å­¦å­¦ç”Ÿè‡ªå‘组¾l‡äº†æ‚¼å¿µ‹zÕdŠ¨ã€‚äh们写下祈¼›å¡ç‰‡ï¼Œä¸ºå¥¹ç‡ƒè“v蜡烛åQŒç¥¼›å¥¹åœ¨å¤©å ‚è¿œ¼›È—…ç—›ã€?/p></div></div><div class="original-title" style="border: 0px; margin: 0px auto 13px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 20px; height: 37px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, simsun, sans-serif, Arial; background: url("images/bg_line.gif") 0px 36px repeat-x rgb(255, 255, 255);"></div></div> </div> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息åQ?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?/a>    <img src="/images/2.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.google.com.hk/search?r1=1&q=奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?ie=GB2312&oe=GB2312&hl=zh-CN&domains=www.mlm114.com&sitesearch=&go=%B9%C8%B8%E8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在谷歌搜索女大学生去世后捐眼角膜 一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?/a><br> <img src="/images/31.gif" width="60" height="20"><a href="http://search.cn.yahoo.com/search?r1=2&p=奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?ei=GBK&f=D6_5&vs=&go=%D1%C5%BB%A2%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在雅虎搜索女大学生去世后捐眼角膜 一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?/a>    <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索女大学生去世后捐眼角膜 一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌™µ„è®?/div> <ul> <li><a href="/news/33774.shtml">上æ“v户外òq¿å‘Šæ•´æ²»å¼•è´¨ç–?业内åQšå°±æ˜¯äؓ了拆你不èµ?/a></li><li><a href="/news/33773.shtml">外媒åQšä¿„¾|—斯央行遭黑客袭å‡?损失3100万美å…?/a></li><li><a href="/news/33772.shtml">奥巴马发æ€È»Ÿä»¤ï¼šé˜ÀL­¢ä¸­èµ„收购德国半导体公å?/a></li><li><a href="/news/33771.shtml">林丹å‡ø™½¨é—¨åŽé¦–发å£?æ€ÖM¼šæœ‰äh理解或者不理解ä½?/a></li><li><a href="/news/33770.shtml">聂树斌父母äؓ儿子上坟¼œ­å¥  坟前高声朗读“无¾|ªâ€?/a></li><li><a href="/news/33769.shtml">¾|—一½W‘病情稍有好转仍危重 依然有äh¾l™ç½—ž®”è{è´?/a></li><li><a href="/news/33768.shtml">遇难球员遗体被送回巴西 预计12万äh参加悼念仪式</a></li><li><a href="/news/33534.shtml">沛_—太康一‹z‘Ö‡ºæ‰€å‰¯æ‰€é•¿äؓ自己åŠ?个户口被开é™?/a></li><li><a href="/news/33533.shtml">¾|—布泊遇难者亲属:˜q™ä¹ˆå¤šå¹´ ¾lˆäºŽ½{‰åˆ°ä»–的消息</a></li><li><a href="/news/33532.shtml">媒体åQšç½—ž®”事件让你伤心了 ˜q˜å¥½æœ‰æŠ€æœ¯å¯ä»¥å®‰æ…?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/2317/6621.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/2317/20161203013902.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/2317/6621.shtml">长春库存IC收购</a></p></li><li><a href="/product/2317/6620.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/2317/20161203013835.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/2317/6620.shtml">吉林库存IC收购</a></p></li><li><a href="/product/2317/6619.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/2317/20161203013812.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/2317/6619.shtml">哈尔滨库存IC收购</a></p></li><li><a href="/product/2317/6618.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/2317/20161203013749.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/2317/6618.shtml">兰州库存IC收购</a></p></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/2437/13762.shtml">盐酸地布卡因生äñ”厂家åQŒç”Ÿäº§ä¼ä¸šï¼ŒåŽŸæ–™è¯ï¼Œä¾›åº”商,厂家直销åQŒé‚£</a></li><li><a href="/comnews/2437/13761.shtml">盐酸育亨宄¡”Ÿäº§åŽ‚å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13760.shtml">盐酸吗啉胍生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13759.shtml">双氯灭痛生äñ”厂家åQŒç”Ÿäº§ä¼ä¸šï¼ŒåŽŸæ–™è¯ï¼Œä¾›åº”商,厂家直销åQŒé‚£é‡Œæœ‰</a></li><li><a href="/comnews/2437/13758.shtml">双氯芬酸钠生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13757.shtml">葡萄¾p–酸氯已定生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQ?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13756.shtml">交联聚维酮生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13755.shtml">è°ïL»´ç´ ç”Ÿäº§åŽ‚å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡Œæœ‰å?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13754.shtml">醋酸‹z—必泰生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13753.shtml">醋酸氯己定生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行æ¦?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/2437/21606.shtml">盐酸地布卡因原料药的生äñ”公司</a></li><li><a href="/supply/2437/21605.shtml">盐酸吗啉胍原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21604.shtml">双氯灭痛原料药的生äñ”公司</a></li><li><a href="/supply/2437/21603.shtml">双氯芬酸钠原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21602.shtml">葡萄¾p–酸氯已定原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21601.shtml">交联聚维酮原料的生äñ”公司</a></li><li><a href="/supply/2437/21600.shtml">è°ïL»´ç´ åŽŸæ–™è¯çš„生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21599.shtml">醋酸‹z—必泰原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21598.shtml">醋酸氯己定原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21597.shtml">药用合成冰片原料的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/809/21596.shtml">滨州淄博地区转让 二手‹¹ïL‹®å¤§åž‹åºŠå•æŠ˜å æœºçš„</a></li><li><a href="/supply/809/21595.shtml">滨州淄博å®ùN¦†äºŒæ‰‹100公斤鸿尔水洗æœ?烘干æœÞZ¸€å¥—低仯‚{è®?/a></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">推荐¾~–辑</div> <ul> <li><a href="/msg/749/78465.shtml">出厂‹‚€‹¹?PE防腐钢管合格果洛 果洛兴松3PE防腐螺旋钢管报ä­h</a></li><li><a href="/msg/1003/78464.shtml">张家界哪里有紫叶æ¡? 张家界ç‚÷叶桃产地</a></li><li><a href="/msg/1628/78463.shtml">安徽义涵å¼ÒŽ€§æŸ±é”€è”èáuå™? 义涵å¼ÒŽ€§å¥—联èáuå™?/a></li><li><a href="/msg/1095/78462.shtml">大èƒö太阳能èµ\灯设备ä­hæ ? 太阳能èµ\灯工厂是梁氏新能æº?/a></li><li><a href="/msg/134/78461.shtml">沛_Œ—紫叶æ? 沛_Œ—紫叶李ä­hæ ?/a></li><li><a href="/msg/459/78460.shtml">订购隔音房|丽江江苏南京隔音房批å?/a></li><li><a href="/msg/1688/78459.shtml">湖南省踝兌™Š‚固定å¸? 各种åŒÈ–—耗材</a></li><li><a href="/msg/459/78458.shtml">【隔éŸÏxˆ¿æ‰¹å‘】供应最好的自èµA‹¹™æ±Ÿéš”音æˆ? 隔音房哪家效果最好?自èµA供隔éŸÏxˆ¿|隔音æ?/a></li><li><a href="/msg/649/78457.shtml">南昌西府‹¹äh£ ä»äh ¼ 西府‹¹äh£ æ‰¹å‘</a></li><li><a href="/msg/1471/78456.shtml">江æÓ|中医æ²È–—肺癌有什么好的药方? 江æÓ|肺癌会发生传染吗åQ?/a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ï»?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/7.shtml">¾|‘站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/9.shtml">¾pȝ»Ÿå·¥å…·‹¹?/a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/11.shtml">视频分äín</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/14.shtml">òq¿å‘Šè”盟</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/15.shtml">¾|‘站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所æœ?009-2011 <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank">新巨äº?/a> 保留所有权åˆ?/p> <p class="p_3">陕ICPå¤?1007420å? <script language="javascript" src="http://count34.#/click.aspx?id=344365997&logo=6" charset="gb2312"></script> </p> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.pzaraq.tw/"><span class="STYLE1">ºÚÁú½­6+1¿ª½±×ßÊÆͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>