ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> å±Þp¥¿â€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?新巨äº?/title> <meta name="keywords" content="龙江体彩61开奖结果,黑龙江6+1,黑龙江苏11选5走势图" /> <meta name="description" content="פÂíµêËÍÿ¼Ò¾ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾È«ÐÂÉý¼¶黑龙江6+1开奖结果查询,体彩龙江6十1开奖结果,福彩p62开奖结果查询,黑龙江福彩p62开奖号码,体彩黑龙江6+1第18073,黑龙江6+1,黑龙江p62最新开奖结果,体彩黑龙江6十1,黑龙江p62昨天开奖结果,黑龙江p62开奖结果查询" /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ï»?div class="top"> <span class="span_1">您好åQŒæ¬¢˜qŽæ¥åˆ°æ–°å·¨äh</span> <span class="span_2">[<a href="#" class="login" style="color:#F27B04">è¯ïL™»å½?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="#" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>我的新巨äº?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="#">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="#">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class=menu><a class=menu-hd target=_top>站内å¯ÆDˆª<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/aq/1.shtml" target="_blank">展会</a> <a href="/newsp1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>新巨人服åŠ?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.pzaraq.tw/reg/register.aspx">¾|‘ç«™å»ø™®¾</a></DD> <DD><a href="http://www.pzaraq.tw">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">CRM客户关系½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息¾Ÿ¤å‘</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.pzaraq.tw');" href="##" >设äؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.pzaraq.tw','新巨äº?);" >æ·ÕdŠ æ”¶è—</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">æ?ç´?/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高çñ”搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">‹zÕdŠ¨</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类åQ?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健èínå¨×ƒ¹</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺½C¼å“</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|°”</a></li> </ul> </ul> <div class="pho">电话åQ?29-83242871 83227906</div> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.pzaraq.tw">新巨äº?/a> > <a href="/newst4p1.htm" target="_blank">¾|‘赚¾léªŒ</a> > å±Þp¥¿â€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?/div> <div class="zx_wz"> <h3>å±Þp¥¿â€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?/h3> <p><span>来源åQšæ–°å·¨äh  æ—¥æœŸåQ?016-12-3 19:19:51   ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=33776&t=news"></script></span></p> <h1 itemprop="headline" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 0px 13px; font-size: 26px; line-height: 38px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, simsun, sans-serif, Arial; background-color: rgb(255, 255, 255);">å±Þp¥¿â€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?/h1><div class="text clear" id="contentText" style="border: 0px; margin: 0px auto 24px; padding: 0px; font-size: 14px; zoom: 1; line-height: 26px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, simsun, sans-serif, Arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="articleBody" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">< align="center" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; margin: 0px auto;"><tbody><tr><td style="vertical-align: ;"><div align="center" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><img src="http://photocdn.sohu.com/20161203/Img474820883.jpg" alt="2日,å±Þp¥¿å¤§åŒ»é™¢ä¸€ä½â€?0后”äñ”妇经剖宫产顺利生下自然受孕的四胞胎女å„ѝ€?胡静 æ‘? width="540" height="359" border="1" class="flag_bigP" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 0px; color: transparent;"><div class="conserve-photo" picurl="http://photocdn.sohu.com/20161203/Img474820883.jpg" desc="" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 105px; height: 29px; cursor: pointer; position: absolute; right: 20px; border-radius: 3px; : 640px; left: 601px; background: url("images/saveBtn.png") no-repeat;"><div class="comCount" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; width: 76px; height: 12px; position: absolute; : 18px; right: 0px; font-stretch: normal; line-height: 12px; font-family: 宋体; color: white;">1</div></div></div></td></tr></tbody></><div align="center" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;">2日,å±Þp¥¿å¤§åŒ»é™¢ä¸€ä½â€?0后”äñ”妇经剖宫产顺利生下自然受孕的四胞胎女å„ѝ€?胡静 æ‘?/span></div><br>  中新¾|‘太åŽ?2æœ?日电  (范丽芌™ƒ¡é?自然妊娠出现单卵四胞胎现象属于世界罕见ã€?日,记者从å±Þp¥¿å¤§åŒ»é™¢èŽ·æ‚‰ï¼Œä¸€ä½â€?0后”äñ”妇经剖宫产顺利生下自然受孕的四胞胎女å„ѝ€‚因属早产儿åQŒä½“重最è½Èš„å©´å„¿ä¸?335克,最重的也仅æœ?720克,目前仍在新生儿保温箱内ã€?br><br>  å±Þp¥¿å¤ªåŽŸ30岁的郎慧茹今òq?月䆾得知自己怀有四胞胎åQŒæ¬£å–œä¹‹ä½™ä¹Ÿå¤šäº†æ‹…忧。前期辗转多家医院进行äñ”‹‚€åQŒç”±äºŽé£Žé™©é«˜åQŒéƒŽæ…§èŒ¹è¢«å¾è®®åˆ°å¤§åŒ»é™¢å°±åŒ…R€‚山西大医院äº?1æœ?9日接诊郎慧茹åQŒå…¶ä¸ÀL²»å¤§å¤«ä»‹ç»åQŒå½“时怀å­?4周的郎慧茹已不能òq›_§åQŒåƈ且伴有严重è‚÷血、呼吸困隄¡­‰ç—‡çŠ¶åQŒéœ€è¦åŠæ—¶è¿›è¡Œå‰–宫äñ”手术åQŒä»¥æœ€å¤§ç¨‹åº¦ä¿è¯äñ”妇和孩子的生命安全ã€?br><br>  ç”׃ºŽäº§å¦‡æƒ…况ç‰ÒŽ®ŠåQŒé£Žé™©è¾ƒå¤§ï¼Œè¯¥é™¢ç”±å¦‡äº§ç§‘牵头åQŒå¬é›†å„¿¿U‘、麻醉科、血库、手术室、重症监护室多科˜q›è¡Œå¤šæ¬¡ä¼šè¯ŠåQŒæå‰åˆ¶å®šæ‰‹æœ¯æ–¹æ¡ˆå’Œé£Žé™©é˜²æŽ§æ–ÒŽ¡ˆåQŒå‡†å¤‡æŠ¢æ•‘复苏的所有设备均ä¸?套,人员4¾l„ã€?br><br>  ¾lé™¢æ–¹ä¸Žå®¶å±žæ²Ÿé€šï¼Œ12æœ?日上午,郎慧茹被推入手术室进行剖宫äñ”手术。第一个婴儿于9æ—?1分出生,其他三个也在两分钟内陆箋出生åQŒå„¿¿U‘和产科的医护äh员迅速对其进行新生儿的初步复苏,待四个婴儿生命体征åã^½E›_ŽåQŒæ”¾˜q›æš–½Ž±åƈ转至新生儿无陪病区ã€?br><br>  该院妇äñ”¿U‘主ä»Õd´ç´ æ…§ä»‹ç»åQŒéƒŽæ…§èŒ¹å±žäºŽè‡ªç„¶å—孕的单卵四胞胎。由于孩子是早äñ”儿,生活能力低下åQŒçš®è‚¤è–„嫩,不能起到保温作用åQŒéœ€è¦åœ¨æ–°ç”Ÿå„¿ä¿æ¸©ç®±å†…度˜q‡ä¸€ŒD‰|—¶é—ß_¼Œâ€œè€Œä¸”孩子的胃肠道功能˜q˜ä¸å®Œå–„åQŒéœ€è¦ç»™äºˆèƒƒè‚ å¤–营养支持åQŒç”±äºŽæ—©äº§ï¼Œè€Œä¸”是四胞胎åQŒå­©å­çš„体重都不­‘»I¼Œæ—©äñ”儿出院标准体重至ž®‘要长到1800g。â€?br><br>  æ ÒŽ®å¤šå®¶åª’体公开引用的医学统计,双胞胎的自然妊娠概率ä¸ÞZ¸ƒåå…«åˆ†ä¹‹ä¸€åQŒè€Œä¸‰èƒžèƒŽçš„概率äؓ七十万分之一åQŒå•åµä¸‰èƒžèƒŽçš„概率则低于一百万分之一。对于自然妊娠单卵四胞胎的概率,记者采访太原市中心医院生殖中心、北京大学第三医院生ŒD–医学中心等多家生殖领域的专家了解到åQŒç”±äºŽå…¶æ¦‚率极低åQŒæ— æ³•å®ŒæˆäÍ床统计,但业内普遍认为是几千万分之一ã€?br><br>  å±Þp¥¿å¤§åŒ»é™¢å¦‡äº§ç§‘åŒÕdŠ¡äººå‘˜¿UŽÍ¼ŒæŽ¥ä¸‹æ¥å››èƒžèƒŽ˜q˜éœ€è¦è¿‡æ„ŸæŸ“兟뀁生长发育关、脑部发育关和神¾lå‘育关½{‰å¤šé“关口ã€?/div></div><div class="original-title" style="border: 0px; margin: 0px auto 13px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 20px; height: 37px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, simsun, sans-serif, Arial; background: url("images/bg_line.gif") 0px 36px repeat-x rgb(255, 255, 255);"></div><div><br></div> </div> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息åQ?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=å±Þp¥¿â€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦å±Þp¥¿â€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?/a>    <img src="/images/2.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.google.com.hk/search?r1=1&q=å±Þp¥¿â€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?ie=GB2312&oe=GB2312&hl=zh-CN&domains=www.mlm114.com&sitesearch=&go=%B9%C8%B8%E8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在谷歌搜索山襎ì€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?/a><br> <img src="/images/31.gif" width="60" height="20"><a href="http://search.cn.yahoo.com/search?r1=2&p=å±Þp¥¿â€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?ei=GBK&f=D6_5&vs=&go=%D1%C5%BB%A2%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在雅虎搜索山襎ì€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?/a>    <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=å±Þp¥¿â€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索山襎ì€?0后”äñ”妇生下罕见单卵四胞胎 属自然受å­?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌™µ„è®?/div> <ul> <li><a href="/news/33775.shtml">奛_¤§å­¦ç”ŸåŽÖM¸–后捐çœÆD§’è†?一òq´å‰æ‚£æ¶ç—…坚持入å­?/a></li><li><a href="/news/33774.shtml">上æ“v户外òq¿å‘Šæ•´æ²»å¼•è´¨ç–?业内åQšå°±æ˜¯äؓ了拆你不èµ?/a></li><li><a href="/news/33773.shtml">外媒åQšä¿„¾|—斯央行遭黑客袭å‡?损失3100万美å…?/a></li><li><a href="/news/33772.shtml">奥巴马发æ€È»Ÿä»¤ï¼šé˜ÀL­¢ä¸­èµ„收购德国半导体公å?/a></li><li><a href="/news/33771.shtml">林丹å‡ø™½¨é—¨åŽé¦–发å£?æ€ÖM¼šæœ‰äh理解或者不理解ä½?/a></li><li><a href="/news/33770.shtml">聂树斌父母äؓ儿子上坟¼œ­å¥  坟前高声朗读“无¾|ªâ€?/a></li><li><a href="/news/33769.shtml">¾|—一½W‘病情稍有好转仍危重 依然有äh¾l™ç½—ž®”è{è´?/a></li><li><a href="/news/33768.shtml">遇难球员遗体被送回巴西 预计12万äh参加悼念仪式</a></li><li><a href="/news/33534.shtml">沛_—太康一‹z‘Ö‡ºæ‰€å‰¯æ‰€é•¿äؓ自己åŠ?个户口被开é™?/a></li><li><a href="/news/33533.shtml">¾|—布泊遇难者亲属:˜q™ä¹ˆå¤šå¹´ ¾lˆäºŽ½{‰åˆ°ä»–的消息</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/2317/6621.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/2317/20161203013902.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/2317/6621.shtml">长春库存IC收购</a></p></li><li><a href="/product/2317/6620.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/2317/20161203013835.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/2317/6620.shtml">吉林库存IC收购</a></p></li><li><a href="/product/2317/6619.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/2317/20161203013812.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/2317/6619.shtml">哈尔滨库存IC收购</a></p></li><li><a href="/product/2317/6618.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/2317/20161203013749.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/2317/6618.shtml">兰州库存IC收购</a></p></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/2437/13762.shtml">盐酸地布卡因生äñ”厂家åQŒç”Ÿäº§ä¼ä¸šï¼ŒåŽŸæ–™è¯ï¼Œä¾›åº”商,厂家直销åQŒé‚£</a></li><li><a href="/comnews/2437/13761.shtml">盐酸育亨宄¡”Ÿäº§åŽ‚å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13760.shtml">盐酸吗啉胍生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13759.shtml">双氯灭痛生äñ”厂家åQŒç”Ÿäº§ä¼ä¸šï¼ŒåŽŸæ–™è¯ï¼Œä¾›åº”商,厂家直销åQŒé‚£é‡Œæœ‰</a></li><li><a href="/comnews/2437/13758.shtml">双氯芬酸钠生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13757.shtml">葡萄¾p–酸氯已定生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQ?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13756.shtml">交联聚维酮生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13755.shtml">è°ïL»´ç´ ç”Ÿäº§åŽ‚å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡Œæœ‰å?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13754.shtml">醋酸‹z—必泰生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li><li><a href="/comnews/2437/13753.shtml">醋酸氯己定生产厂å®Óž¼Œç”Ÿäñ”企业åQŒåŽŸæ–™è¯åQŒä¾›åº”商åQŒåŽ‚家直销åQŒé‚£é‡?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行æ¦?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/2437/21606.shtml">盐酸地布卡因原料药的生äñ”公司</a></li><li><a href="/supply/2437/21605.shtml">盐酸吗啉胍原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21604.shtml">双氯灭痛原料药的生äñ”公司</a></li><li><a href="/supply/2437/21603.shtml">双氯芬酸钠原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21602.shtml">葡萄¾p–酸氯已定原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21601.shtml">交联聚维酮原料的生äñ”公司</a></li><li><a href="/supply/2437/21600.shtml">è°ïL»´ç´ åŽŸæ–™è¯çš„生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21599.shtml">醋酸‹z—必泰原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21598.shtml">醋酸氯己定原料药的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/2437/21597.shtml">药用合成冰片原料的生产公å?/a></li><li><a href="/supply/809/21596.shtml">滨州淄博地区转让 二手‹¹ïL‹®å¤§åž‹åºŠå•æŠ˜å æœºçš„</a></li><li><a href="/supply/809/21595.shtml">滨州淄博å®ùN¦†äºŒæ‰‹100公斤鸿尔水洗æœ?烘干æœÞZ¸€å¥—低仯‚{è®?/a></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">推荐¾~–辑</div> <ul> <li><a href="/msg/749/78465.shtml">出厂‹‚€‹¹?PE防腐钢管合格果洛 果洛兴松3PE防腐螺旋钢管报ä­h</a></li><li><a href="/msg/1003/78464.shtml">张家界哪里有紫叶æ¡? 张家界ç‚÷叶桃产地</a></li><li><a href="/msg/1628/78463.shtml">安徽义涵å¼ÒŽ€§æŸ±é”€è”èáuå™? 义涵å¼ÒŽ€§å¥—联èáuå™?/a></li><li><a href="/msg/1095/78462.shtml">大èƒö太阳能èµ\灯设备ä­hæ ? 太阳能èµ\灯工厂是梁氏新能æº?/a></li><li><a href="/msg/134/78461.shtml">沛_Œ—紫叶æ? 沛_Œ—紫叶李ä­hæ ?/a></li><li><a href="/msg/459/78460.shtml">订购隔音房|丽江江苏南京隔音房批å?/a></li><li><a href="/msg/1688/78459.shtml">湖南省踝兌™Š‚固定å¸? 各种åŒÈ–—耗材</a></li><li><a href="/msg/459/78458.shtml">【隔éŸÏxˆ¿æ‰¹å‘】供应最好的自èµA‹¹™æ±Ÿéš”音æˆ? 隔音房哪家效果最好?自èµA供隔éŸÏxˆ¿|隔音æ?/a></li><li><a href="/msg/649/78457.shtml">南昌西府‹¹äh£ ä»äh ¼ 西府‹¹äh£ æ‰¹å‘</a></li><li><a href="/msg/1471/78456.shtml">江æÓ|中医æ²È–—肺癌有什么好的药方? 江æÓ|肺癌会发生传染吗åQ?/a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ï»?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/7.shtml">¾|‘站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/9.shtml">¾pȝ»Ÿå·¥å…·‹¹?/a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/11.shtml">视频分äín</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/14.shtml">òq¿å‘Šè”盟</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/15.shtml">¾|‘站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所æœ?009-2011 <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank">新巨äº?/a> 保留所有权åˆ?/p> <p class="p_3">陕ICPå¤?1007420å? <script language="javascript" src="http://count34.#/click.aspx?id=344365997&logo=6" charset="gb2312"></script> </p> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.pzaraq.tw/"><span class="STYLE1">ºÚÁú½­6+1¿ª½±×ßÊÆͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>