?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> N传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持-新巨?/title> <meta name="keywords" content="黑龙江福彩20选8的走势,黑龙江6+1玩法,黑龙江6+1" /> <meta name="description" content="פÿҾ޹˾6十开奖结果查询龙江福彩p62开奖黑龙江体彩6加1开奖黑龙江彩票q62开奖查询体彩6十1中奖对照表黑龙江6+1开奖结果查询黑龙江彩6十1开奖结果黑龙江福彩p62最新开奖曾有一座黑龙江城" /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <span class="span_1">您好Q欢q来到新巨h</span> <span class="span_2">[<a href="#" class="login" style="color:#F27B04">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="#" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>我的新巨?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="#">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="#">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class=menu><a class=menu-hd target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/aq/1.shtml" target="_blank">展会</a> <a href="/newsp1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>新巨人服?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.pzaraq.tw/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="http://www.pzaraq.tw">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">CRM客户关系理pȝ</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.pzaraq.tw');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.pzaraq.tw','新巨?);" >d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> <div class="pho">电话Q?29-83242871 83227906</div> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.pzaraq.tw">新巨?/a> > <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">焦点新闻</a> > N传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持</div> <div class="zx_wz"> <h3>N传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持</h3> <p><span>来源Q新巨h  日期Q?019-6-17 23:40:54   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=72456&t=news"></script></span></p> <div>N传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持</div><div>                 来源Q新京报</div><div><div class="img-container" style="margin-: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics0.baidu.com/feed/267f9e2f07082838151bb95e7a4154054d08f147.jpeg?token=e5c6471c5614eaec498d7ae07b9329ff&s=3F26D70046743B80082024C10300E0B2" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span>“弹弹弹Q弹走鱼”,成立?000q的q东丸美生物技术股份有限公司(以下U“丸生物”)凭借广告词家喻h?014q??9日,丸美生物首次递交招股书,D不知,却因l销模式、品质量问题耗时五年、历l两ơ失败才获得Ҏ?span class="bjh-br"></span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">6?7日,证监会发布公告称Q近日,按法定程序核准了丸美生物的首发申诗上qC业及其承销商将分别与交易所协商定发行日程Qƈ陆箋刊登招股文g?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>对于丸美生物来说Q历时五q的IPO长跑Q已l进入了新的赛道。丸生物是否会成ؓW二个珀莱雅Q成功打破日化企业“上市即疲Y”的咒Q?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">“命q多舛”的IPO之\Q踩h中珠江,募资金额大幅~水</span><span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>公开资料昄Q丸生物成立于2000q_实际上属于“夫L”创业。该公司创始人孙怀庆和王晓蒲夫妇通过L眼霜品牌和请鲁U、彭于晏、周q等明星的代aQؓ市场所熟知。除了“丸”外Q丸生物还拥有“春U”和“恋火”两个品牌?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>丸美生物的上市之路前后历时五q?014q??9日,丸美生物W一ơ向证监会递交IPOx材料。排队两q多后,丸美生物?016q?1?6日上会接受大考,但经q审怹后,丸美生物IPO甌遭到证监会发审委否决?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>2017q?月,丸美生物重振旗鼓Q再度披露招股书Q但依然没能如愿q会。根据证监会官网信息Q证监会原定于在2018q??1日召开的第十七届发审委2018q第113ơ发审委会议上对丸美生物q行IPO审核Q但因丸生物尚有相关事w要进一步核查,证监会决定取消丸生物发行申报文件的审核?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>在经历了两次波折后,丸美生物l于于今q?月底闯关成功。记者发玎ͼ丸美生物?017q?月再ơ报送招股说明书Ӟ出现了明昑֏化:募集资金?4.04亿元大幅压低?.84亿元Q保荐机构由国信证券变更Z信证券?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>然而,q会后不久,丸美生物的审计机构正中珠江便被立案调查。公开资料昄Q?018q?0月,财政部披露会计监督检查处理情况ƈ点名27家企业,正中珠江“榜上有名”。在查中Q正中珠江在执业质量、质量控制、胦务管理和会计核算{方面被财政部下达整攚w知书?019q??日,正中珠江因涉嫌违反证券相x律法规,被证监会立案调查?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>值得注意的是Q?014q?月至2017q?0月,丸美生物在三q零三个月的旉里,5度决议现金分U,合计分红5.9亿元Q超q丸生物IPO募资金额5.84ѝ?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">成|皆萧何:l销模式是否涉嫌传销Q?/span><span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>最Cơ的招股书显C,2015-2017q_丸美生物营收分别?1.91亿元?2.08亿元?3.52亿元Q净利润分别?.81亿元?.32亿元?.06亿元?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>此外Q?014q到2017q?-6月,丸美生物销售毛利率分别?4.88%?8.66%?7.67%?8.73%Q同行均值分别ؓ58.45%?9.66%?0.23%?4.22%?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>招股书显C,报告期内Q丸生物品销售主要以l销模式Z?015-2017q_公司l销收入分别?0.96亿元?0.63亿元?1.70亿元Q占当年主营业务收入?2.02%?7.99%?6.54%。截?017q?2?1日,公司正在合作的签U经销商数量ؓ202Ӟ登记在册的终端网Ҏ量超q?4000家。此外,直营模式下的电子商务q_销售额?017q仅占主营业务收入的11.37%?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>l合来看Q得益上q经销模式Q丸生物业l、毛利率{表现均较ؓ?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>成也萧何Q|也萧何。细I丸生物的IPO路径Q命途多舛的一个重要考量x光售模式?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>当时Q发审会对丸生物园存在两方面的质疑。一斚w是对其经销模式的质疑,发审会下发问询ƈ要求说明发行人经销的具体模式、发行h对经销的相兛_部控制制度及执行情况Q另一斚wQ发审会向保荐代表h提出问询Q主要问题包括将发行人经销和直销两种销售模式与传销q行Ҏ分析Q发行h及其l销商是否涉嫌从事传销和涉嫌违反《禁止传销条例》的相关规定?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>有业内h士表C,丸美生物的经销模式备受xQ该公司首次IPO被否的主要原因不仅跟l销模式有关Q可能也跟最初的营销模式cM传销有关?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>据披Ԍ未来丸美生物的销售模式仍以经销ZQ直营和代销。对于丸生物当前是否仍存在直销的模式,在实际经营中是否涉嫌传销Q记者致电丸生物,截至发稿未有人接听?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>目前Q从成功闯关IPOl果来看Q丸生物已l规避了l销甚至传销问题Q但是其l营模式仍存较大风险?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>l济学家宋清辉表C:“国内规模较大的化妆品公司大多采用经销商模式。这一模式好处显而易见,可冲高业l。但不少品牌公司为冲业WQ经怼l经销商压货。品堆在经销商仓库里Q导致无法统计企业最l的销售情c再加上q些传统日化l销商在财报E收上ƈ不规范,在监部门看来都存在重大不确定风险。?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>记者注意到Q丸生物招股书Uͼ公司采用先收Ƒ֐发货的销售方式,预收N主要为预收经销商的货款?015q末?016q末?017q末Q丸生物预收款余额分别ؓ2.98亿元?.30亿元?.0亿元?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>丸美生物q?q连q下滑的不只预收ƾ,q包括员工h数?015q?2017q_丸美生物员工人数分别?60人?97人?55人?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">巨额q告、低L发,产品屡次陷“质量门”,二股东明表C将减持</span><span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>“弹弹弹Q弹走鱼”,q则q告令丸品牌家L晓。ؓ促进旗下各系列品销售,丸美生物每年斥资3亿元左右打广告,高企的广告营销费甚至高q了同期利润?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>最新招股书昄Q?015-2017q_丸美生物用于q告宣传cȝ费用支出分别?.12亿元?.38亿元?.90亿元Q占公司销售费用的比例分别?4.40%?1.58%?2.12%。公司广告宣传费用金额较大,占比较高?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>与此同时Q丸生物在研发斚w的投入却相对较低。最新招股书昄Q?015q?2017q_丸美生物的研发费用支出分别ؓ2307.18万元Q?479.57万元?829.62万元Q?015q?2017q的研发费用占营业收入比重分别ؓ1.94%?.05%?.09%?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>一位在券商从事日化板块的h士表C:“目前,化妆品公司对邀h星代a乐此不疲Q在跨国公司占据化妆品市场制高点的背景下Q本土化妆品想通过q告宣传来获取一席之地可谓困N重。要惛_现真正的H围Q还是应该加w品的质量。?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>值得注意的是Q?018q??0日,证监会时取消了对该公司发行x文g的审核。当时发布公告称Q广东丸生物技术股份有限公司尚有相关事w要进一步核查。有证券从业者彼时指出,证监会时取消对丸美生物的发行审核,或系多次瞒报产品不合格有兟?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>2016q?月至9月,Ҏ国家食品药品监督理d发布的通告昄Q丸生物多个批ơ防晒类化妆品实际检出防晒剂成分与品批件及标识成分不符Q主要品包括丸生产的春纪白防晒也뀁丸激白防晒精华隔M^、丸防晒精华隔M^{?Ҏ产品?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>值得注意的是Q丸生物在2016q?0?4日提交的招股说明书中Q未对国安品药品监督管理d《通告》的产品质量问题q行披露?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>2017q?月,国家食品药品监督理d发布了“关?4Ҏ防晒cd妆品不合格”的通告Q其中丸生物的春纪白防晒乌指出涉嫌假冒产品?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>同年11月,国家食品药品监督理d再次发布“关?0Ҏ防晒cd妆品不合格”的通告Q丸生物生产的丸美Ȁ白防晒精华隔M^和丸嫩白防晒^Q被当地食品药品监管部门现场核查Q被鉴定为假冒品?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>此外Q在丸美生物披露的招股书中,本次发行前持有公司股份的股东共有3名,分别为孙怀庆、王晓蒲和LCapitalGuangzhouBeautyLtd.Q分别持有公?1%?%?0%的股份?span class="bjh-br"></span><span class="bjh-br"></span>在招股说明书中,二股东LCapitalGuangzhouBeautyLtd.明确表示会在锁定期满?4个月内做出减持该解除锁定部分60%?00%的公司股份?/span></p></div> </div> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=N传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持&tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦N传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持</a>    <img src="/images/2.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.google.com.hk/search?r1=1&q=N传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持&ie=GB2312&oe=GB2312&hl=zh-CN&domains=www.mlm114.com&sitesearch=&go=%B9%C8%B8%E8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在谷歌搜索曾陷传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持</a><br> <img src="/images/31.gif" width="60" height="20"><a href="http://search.cn.yahoo.com/search?r1=2&p=N传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持&ei=GBK&f=D6_5&vs=&go=%D1%C5%BB%A2%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在雅虎搜索曾陷传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持</a>    <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=N传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持&t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索曾陷传销质疑 丸美生物IPO五年l获Ҏ二股东将减持</a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul> <li><a href="/news/72455.shtml">景d镇一男子深陷九江中扬联众疑似传销l织 家h苦劝竟威胁离?/a></li><li><a href="/news/72454.shtml">又是传销陷阱Q南阳一奛_遭遇净水器套\Q上当后服毒自杀</a></li><li><a href="/news/72453.shtml">北京厚福L物科技有限公司资金盘被曝涉嫌传销</a></li><li><a href="/news/72452.shtml">q销10亿美元的婕斯虚假宣传q涉嫌传销</a></li><li><a href="/news/72451.shtml">“他卖原始股Q骗?000多万”福建省珏鑫公司法h被通缉</a></li><li><a href="/news/72450.shtml">“他卖原始股Q骗?000多万”福建省珏鑫公司法h被通缉</a></li><li><a href="/news/72449.shtml">卡瘦改头换面变n动力利用明星效应再行?/a></li><li><a href="/news/72448.shtml">多款APPL走\能赚钱:“让汗水不白”钞却白流Q?/a></li><li><a href="/news/72447.shtml">购买原始股投资“诏军E购”却陷华军合创骗局</a></li><li><a href="/news/72446.shtml">“安心贷”创始h知法犯法Q律师n份被揭露后失?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/1397/7110.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190506042609.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7110.shtml">抹灰墙搓砂墙面掉砂怎么处理_L늠修复液的小妙招</a></p></li><li><a href="/product/1397/7109.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190506042310.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7109.shtml">水惔墙砂不l实脱沙D墙面qdI鼓L늚解决办法</a></p></li><li><a href="/product/1397/7108.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190506042100.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7108.shtml">单快速修复墙面抹灰砂标号不_面掉砂问题?L灵修复液</a></p></li><li><a href="/product/1397/7107.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190506042016.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7107.shtml">L늠墙面脱砂修复液与界面剂、徏{胶水之间的区别</a></p></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/699/17100.shtml">鸡蛋汉堡培训专业学校 肉蛋堡哪里培训专?/a></li><li><a href="/comnews/698/17099.shtml">武汉正宗酱香鸭技术培训学?/a></li><li><a href="/comnews/597/17098.shtml">C车库地板怎么施工/多少钱可以施?止滑坡道施工h</a></li><li><a href="/comnews/1405/17097.shtml">WES</a></li><li><a href="/comnews/1405/17096.shtml">WES世电通证</a></li><li><a href="/comnews/1405/17095.shtml">WES</a></li><li><a href="/comnews/1403/17094.shtml">【芜湖华信】硒Q让你拥有光z健L肌肤【华信直销?/a></li><li><a href="/comnews/1403/17093.shtml">【芜湖华信】除了常量元素钙Q微量元素硒与骨骼健康也密切相关?/a></li><li><a href="/comnews/1403/17092.shtml">【芜湖华信】微量元素硒对血栓的作用你知道多?【华信直销?/a></li><li><a href="/comnews/1403/17091.shtml">【芜湖华信】硒与高血p的关系【华信直销?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/1402/25182.shtml">新款牵引?电启动牵引机 늼牵引机报?/a></li><li><a href="/supply/1402/25181.shtml">光缆自动牵引?光缆牵引?架空全自动拉~机</a></li><li><a href="/supply/1402/25180.shtml">늼输送机厂家 光缆输送机 늼牵引?/a></li><li><a href="/supply/1402/25179.shtml">机动l磨?型l磨?늼牵引机厂?/a></li><li><a href="/supply/1402/25178.shtml">늼输送机 履带式电~牵引机 늼输送机厂家</a></li><li><a href="/supply/1402/25177.shtml">电动l磨机厂?电动l磨Zh?轴{动绞机</a></li><li><a href="/supply/1402/25176.shtml">光缆牵引Zh?光缆牵引机图?光缆牵引机厂?/a></li><li><a href="/supply/1402/25175.shtml">늼输送机 推送机 推缆?늼敯?/a></li><li><a href="/supply/1402/25174.shtml">型管?水钻管?横向q\打眼?/a></li><li><a href="/supply/1402/25173.shtml">늼拖R 5T机械늼攄拖R 늼攄炮R</a></li><li><a href="/supply/1402/25172.shtml">光缆牵引?光缆布线?新型电力牵引?/a></li><li><a href="/supply/597/25171.shtml">渗透固化剂地坪怎么施工、渗透固化剂地板施工h怎么?/a></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">推荐~辑</div> <ul> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/15.shtml">|站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?009-2011 <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank">新巨?/a> 保留所有权?/p> <p class="p_3">陕ICP?1007420? <script language="javascript" src="http://count34.#/click.aspx?id=344365997&logo=6" charset="gb2312"></script> </p> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.pzaraq.tw/"><span class="STYLE1">6+1ͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>