?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?新巨?/title> <meta name="keywords" content="体彩6十1开奖结果查询,黑龙江福彩p62奖结果,黑龙江福彩20选8今天" /> <meta name="description" content="פÿҾ޹˾гƹ体彩6十1开奖结果查询,6十1开奖结果查询,黑龙江福彩20选8的走势,体彩6十1开奖奖金,黑龙江6+1走势图,黑龙江福彩P62开奖大全,6加1开奖号码是多少,黑龙江6+1开奖号,体彩6十1开奖结果查询,黑龙江6十1开奖结果" /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <span class="span_1">您好Q欢q来到新巨h</span> <span class="span_2">[<a href="#" class="login" style="color:#F27B04">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="#" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>我的新巨?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="#">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="#">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class=menu><a class=menu-hd target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/aq/1.shtml" target="_blank">展会</a> <a href="/newsp1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>新巨人服?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.pzaraq.tw/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="http://www.pzaraq.tw">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">CRM客户关系理pȝ</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.pzaraq.tw');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.pzaraq.tw','新巨?);" >d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> <div class="pho">电话Q?29-83242871 83227906</div> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.pzaraq.tw">新巨?/a> > <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">焦点新闻</a> > YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?/div> <div class="zx_wz"> <h3>YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?/h3> <p><span>来源Q新巨h  日期Q?019/11/9 22:04:26   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=73551&t=news"></script></span></p> <div><div>YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐【布道】yta矿机Q?/div><div><div><font color="#ff0000">全国q营中心总部【矿机】招商加盟电?5991853290</font></div><div><font color="#ff0000">微信Q?5991853290    电话15991853290      微信Q?5991853290   </font> </div><div><img src="http://www.ggsgg.com/upImg/2019-11-09-204944181.jpg"></div><div><div><img src="http://www.ggsgg.com/upImg/2019-10-27-174411486.jpg"></div><div><img src="http://www.ggsgg.com/upImg/2019-10-26-173944929.jpg"></div></div></div></div><div><div>下蛋冠军</div><div>   q终pCQ主人决定奖l下蛋最勤的母鸡一W奖金,以激励母鸡们来年能下更多的蛋?/div><div><br></div><div>  芦花公鸡受命Lq项评选工作。ؓ了体现公qxȝ原则Q它所?2只母鸡全部召集来Q让它们自己评选下蛋冠军。可是,qx只要聚在一起就叽叽喛_叫个不停的母鸡们Q此d谁也不肯开口说话?/div><div><br></div><div>  g事先便已料到会出现如此场面,芦花公鸡拿出早就备好了的一沓纸条对母鸡们说:“如果大家不便开口提议选谁Q那采取无记名投票方式选出下蛋冠军吧!?/div><div><br></div><div>  选票很快交了上来Q但是o芦花公鸡大惑不解的是:12只母鸡,居然每只都得了一?/div><div><br></div><div>  芦花公鸡军_重新q行投票选D。它当即又弄来一沓选票Q一边发l母鸡们Q一边说?“既焉一名生不了结果,那就请大家再辛苦一ơ,选两名吧Q谁得的多Q谁当选。?/div><div><br></div><div>  然而,q次选D的结果,更是Z芦花公鸡的意料——除12只母鸡每只仍然获得一外Q其他的得票情况是:芦花公鸡Q票Q毫无争议地获得了下蛋冠军的U号;而另外三的得主Q竟是策划这Ҏ动的始作俑者——主人?/div></div> </div> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?/a>    <img src="/images/2.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.google.com.hk/search?r1=1&q=YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?ie=GB2312&oe=GB2312&hl=zh-CN&domains=www.mlm114.com&sitesearch=&go=%B9%C8%B8%E8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在谷歌搜索YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?/a><br> <img src="/images/31.gif" width="60" height="20"><a href="http://search.cn.yahoo.com/search?r1=2&p=YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?ei=GBK&f=D6_5&vs=&go=%D1%C5%BB%A2%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在雅虎搜索YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?/a>    <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索YottaChain存储公链技术NO.1Q?019强烈推荐?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul> <li><a href="/news/73550.shtml">YottaChain不同于其它的存储公链Q布局yta矿机 q?/a></li><li><a href="/news/73549.shtml">YottaChain不一L存储Q不一L存储公链Q布局yt</a></li><li><a href="/news/73548.shtml">YTA存储公链YottaChain实现商业生态应用!布局油塔</a></li><li><a href="/news/73547.shtml">YottaChainW一个做到商业应用的存储公链Q购YTA?/a></li><li><a href="/news/73546.shtml">YottaChainW一条存储公N世!yta能带来什么样?/a></li><li><a href="/news/73545.shtml">YottaChain存储公链卛_上线?YTA-万币之皇Q?/a></li><li><a href="/news/73544.shtml">YottaChain区块链新时代存储革命QYTA矿机-油塔?/a></li><li><a href="/news/73543.shtml">YottaChain引领区块链xin时代Q?019推荐加盟Y</a></li><li><a href="/news/73542.shtml">Yottachain区块链时代最强音Q?019q度特别推荐Y</a></li><li><a href="/news/73541.shtml">Yottachain取代HttpQ王东领衔存储公链QYT</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/1409/7125.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1409/20191005091424.gif" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1409/7125.shtml">阉K上线“新零售”^収ͼ 域名xinlingshou.com</a></p></li><li><a href="/product/1409/7124.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1409/20190808105418.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1409/7124.shtml">test</a></p></li><li><a href="/product/1412/7123.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1412/20190709085731.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1412/7123.shtml">zw32-12户外高压真空断\器现?/a></p></li><li><a href="/product/1412/7122.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1412/20190709085725.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1412/7122.shtml">zw32-12户外高压真空断\器现?/a></p></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/698/17107.shtml">哪里手把手教山楂p技术专?/a></li><li><a href="/comnews/698/17106.shtml">哪里一对一培训鸡蛋汉堡技?/a></li><li><a href="/comnews/698/17105.shtml">学正宗小吃R轮饼U豆饼制作技术培训哪里好</a></li><li><a href="/comnews/698/17104.shtml">学正宗骨汤麻辣烫制作技术培训哪家便?/a></li><li><a href="/comnews/1409/17103.shtml">阉K上线“新零售”^収ͼ 域名xinlingshou.com</a></li><li><a href="/comnews/1413/17102.shtml">墙面抹灰砂浆强度低标号不够像豆腐渣工E如何处理沙无迹有用?/a></li><li><a href="/comnews/698/17101.shtml">沛_大刀拨面培训学校开店火?/a></li><li><a href="/comnews/699/17100.shtml">鸡蛋汉堡培训专业学校 肉蛋堡哪里培训专?/a></li><li><a href="/comnews/698/17099.shtml">武汉正宗酱香鸭技术培训学?/a></li><li><a href="/comnews/597/17098.shtml">C车库地板怎么施工/多少钱可以施?止滑坡道施工h</a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/698/25203.shtml">哪里培训香酥奶棒技术专?/a></li><li><a href="/supply/698/25202.shtml">学正宗重庆酸辣粉技术培训哪里好</a></li><li><a href="/supply/698/25201.shtml">街头行吃布袋馍制作全部流E教?/a></li><li><a href="/supply/698/25200.shtml">花式花p制作培训哪里一对一教学</a></li><li><a href="/supply/698/25199.shtml">惛_盘丝饼技术哪里手把手教学</a></li><li><a href="/supply/698/25198.shtml">学正宗羊肉馍技术新乡哪有培训机?/a></li><li><a href="/supply/698/25197.shtml">学卤肉技术哪里好邓城猪蹄技术培训哪里好</a></li><li><a href="/supply/1409/25196.shtml">阉K上线“新零售”^収ͼ 域名xinlingshou.com</a></li><li><a href="/supply/1409/25195.shtml">阉K上线“新零售”^収ͼ 域名xinlingshou.com</a></li><li><a href="/supply/698/25194.shtml">哪里手把手培训红焖羊肉火?/a></li><li><a href="/supply/698/25193.shtml">正宗石锅鱼技术培训新乡哪里专业包教包?/a></li><li><a href="/supply/698/25192.shtml">哪里培训正宗胡羊排火锅技?/a></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">推荐~辑</div> <ul> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li><a href="http://www.pzaraq.tw/about/15.shtml">|站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?009-2011 <a href="http://www.pzaraq.tw" target="_blank">陕西新巨人网l有限公?/a> 保留所有权?/p> <p class="p_3">陕ICP?1007420? <script language="javascript" src="http://count34.#/click.aspx?id=344365997&logo=6" charset="gb2312"></script> </p> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.pzaraq.tw/"><span class="STYLE1">6+1ͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>